Zarząd

PRZEWODNICZĄCY

DR HAB. N. MED. LUCJUSZ JAKUBOWSKI

+48 (42) 271 12 71


Zakład Genetyki Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Faks: +48 (42) 271 12 70
E-mail: jakubowski@iczmp.edu.pl
 

WICEPRZEWODNICZĄCA

PROF. DR HAB. MED. OLGA HAUS


Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
w Bydgoszczy
E-mail: haus@aci.amb.bydgoszcz.pl

SEKRETARZ

DR HAB. N. MED. MACIEJ BOROWIEC


Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

SKARBNIK

DR HAB. N. MED. MARIOLA ILISZKO


Katedra i Zakład Biologii i Genetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
 

Członkowie Zarządu

prof dr hab. n. med.
Krystyna Chrzanowska


Zakład Genetyki Medycznej Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

prof. dr hab. n. med.
Anna Latos-Bieleńska


Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. med.
Maciej Krawczyński


Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n med.
Cezary Cybulski


Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med.
Agata Filip


Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

dr n med.
Beata S. Lipska-Ziętkiewicz


Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n med.
Ewa Obersztyn


Zakład Genetyki Medycznej Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 

Komisja Rewizyjna

 

prof. dr hab.
Jerzy Bal


Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

dr
Maciej Stolzman


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab.
Barbara Panasiuk


Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 

Sąd Koleżeński

 

prof. dr hab. n. med.
Jacek Zaremba


Zakład Genetyki Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. dr hab. n. med.
Janusz Limon


Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med.
Michał Witt


Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytut Genetyki PAN w Poznaniu