Zarząd Towarzystwa przyznał dr Aleksandrowi Jamsheerowi z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu stypendium zjazdowe Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Stypendium pokryje koszty związane z uczestnictwem w dorocznym Zjeździe ESHG (Norymberga, 23-25 czerwca 2012r). Stypendium obejmuje zwolnienie z opłat konferencyjnych oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania w wysokości do 800 Euro.
Serdecznie gratulujemy!