Nagrody PTGC

Nagroda za Najlepszą Polską Pracę w Zakresie Genetyki Człowieka


Modyfikacja regulaminu

Nagroda PTGC dla wyróżniających się prac doktorskich i habilitacyjnych


Modyfikacja regulaminu