DANE KONTAKTOWE

POLSKIE TOWARZYSTWO GENETYKI CZŁOWIEKA

+48 (42) 271 12 71


Zakład Genetyki
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289,
93-338 Łódź

Faks: +48 (42) 271 12 70
E-mail: ptgc@gumed.edu.pl

NIP: 7811670979
REGON: 630951271

Dane bankowe:
Bank Pekao SA.
I Oddział w Gdańsku
nr konta: 93 1240 1242 1111 0010 3679 4273