Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych we współpracy z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka opracowała nowe wytyczne dotyczące ewidencji diagnostycznych laboratoriów genetycznych działających na terenie Polski.
Diagnostyczne laboratoria genetyczne aktualnie działające na terenie kraju proszone są o uzupełnienie wpisu do ewidencji KIDL w oparciu o formularz, który zamieszczony został na stronie internetowej KIDL w zakładce laboratoria (http://www.kidl.org.pl/laboratoria.html). Formularz należy uzupełnić a następnie przesłać na adres e-mail laboratoria@kidl.org.pl