O Towarzystwie

Gwałtowny rozwój genetyki w XXI wieku powoduje, że społeczeństwo z obawą patrzy na janusowe oblicze nowoczesnej genetyki i pragnie naukowego uzasadnienia lepszej przyszłości. Dlatego też, w czasach chaosu informacyjnego i medialnych przekłamań, dalszy rozwój genetyki człowieka wymaga istnienia niezależnych gremiów specjalistów, tak aby prawdziwa wiedza właściwie służyła dobru ogólnemu. Taką funkcję pełni, założone w 1993 r. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka zrzeszające ponad 300 lekarzy, diagnostów zajmujących się badaniami naukowymi, rozpoznawaniem i leczeniem chorób genetycznych człowieka.

Celem działania PTGC jest utrzymanie wysokiego poziomu genetyki klinicznej oraz genetycznej diagnostyki w Polsce.

Członkostwo

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – roczna opłata wynosi 40zł.
Przelew należności dokonać należy na NOWE konto Towarzystwa:
Bank Pekao SA. I Oddział w Gdańsku
93 1240 1242 1111 0010 3679 4273
Zapytania o ewentualne zaległości z lat ubiegłych prosimy kierować na adres ptgc@gumed.edu.pl

Pobierz formularz deklaracji przynależności do PTGC Pobierz druk wpłaty

Aktualności

Styczeń 2, 2012

Stypendium Zjazdowe ESHG 2012

Zarząd Towarzystwa przyznał dr Aleksandrowi Jamsheerowi z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu stypendium zjazdowe Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Stypendium pokryje koszty związane […]
Styczeń 1, 2012

Ewidencja laboratoriów genetycznych

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych we współpracy z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka opracowała nowe wytyczne dotyczące ewidencji diagnostycznych laboratoriów genetycznych […]
Styczeń 1, 2012

III Kongres Onkologii Polskiej

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka zostało zaproszone do komitetu naukowego III Kongresu Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach 10-13.10.2012 we Wrocławiu. Pierwszy Komunikat dotyczący Kongresu znajduje […]